Per-Åke Wecksell

Per-Åke Wecksell är kriminalkommissarie och arbetar på Nationella operativa avdelningens it-brottcentrum. han är verksamhetsspecialist vad gäller internetrelaterade sexuella övergrupp mot barn. Per-Åke har arbetat med detta brottsområde sedan 2006.
Förutom att han arbetar med frågan på nationell nivå så samarbetar han även med många internationella organisationer som Interpol, Europol och FBI.