Nina Adolfsson

Nina Adolfsson sitter som ordförande för Sveriges Ungdomsråd. 

Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar precis som vuxna ska ha möjlighet att påverka sitt eget liv, vardag, samt att ha lika tillgång till sina rättigheter som vuxna. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk, antirasistisk och normkritisk samarbets- och intresseorganisation för ungdomsråd i Sverige. Sveriges ungdomsråds syfte är att stötta de anslutna ungdomsråden samt deras medlemmar i deras strävan till att skapa en bättre tillvaro för ungdomar lokalt, regionalt, nationellt och Internationellt.

Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller en viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet sker i den egna kommunen eller den egna stadsdelen och syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar där de bor.