Maya Arvo

Maya Arvo är gymnasieelev och aktiv inom Sveriges Elevråd samt frågor om ungas psykiska ohälsa.