Let´s Talk: Barn och ungas ökade psykiska ohälsa i LÖSNINGSfokus

Spelar den 12/08 klockan 12:30

Söndag 12 augusti kl. 12.30
– Barn och ungas ökade psykiska ohälsa i LÖSNINGSfokus

Moderator: Sofia Ewerlöf
Deltagare: Jenny Klefbom, Maya Arvo, Jakob Amnér, Ulrica Stigberg, Lena Jönsson & Anna Ekvall.