Lena Jönsson

Biträdande rektor åk 4-9, Sätraskolan
Som biträdande rektor har jag dagligen kontakt med elever. De kommer ofta och berättar hur de mår eller hur de upplever sin vardag i skolan och på fritiden. Att träffa och samtala med eleverna är det bästa med mitt yrke.


De flesta eleverna är aktiva på olika social medier men har inte alltid koll på vad som gäller. Många vittnar om sin egen eller kamraters utsatthet. Jag måste kunna agera och vägleda dem.

 

För att skapa en trygg och positiv skola där alla elever kan prestera sitt bästa behöver både vårdnadshavare, elever och skola bli bättre på att hantera trakasserier och näthat. Hur gör vi det?

Vi behöver föra en dialog med vårdnadshavare och elever vad som är tillåtet/inte tillåtet på nätet och ha en policy för hur vi på skolan hanterar detta.
Vi vuxna behöver hjälp med tankar och information om hur man kan arbeta för att motverka näthat.