Jakob Amnér

Jag heter Jakob Amnér och är förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA, som är en samarbetsorganisation för elevrådet på övre grundskola och gymnasiet. Vi tror på en bättre och mer demokratisk skola och vi vill att alla elever ges en likvärdig utbildning och att arbetsmiljön blir bättre för alla. Vi vet att elever är de som bäst vet hur det är att gå skolan och vi tycker att elevers åsikter måste tas på allvar. Därför tror vi så starkt på elevråd och elevskyddsombud.