Caroline Dyrefors Grufman

Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och Elevombudet och har tidigare arbetat bland annat som kammarrättsråd och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.