Anna Ekvall

Anna Ekvall – en profilerad barnadvokat som tar ställning för och ger de svaga i samhället en röst. Hennes advokatbyrå är särskilt inriktad mot personer i åldrarna 0 – 21.