Föräldraguiden

Hur kan du rusta ditt barn för att möta världen?

Barn växer snabbt och deras värld växer med dem. Idag lever vi till stor del med och genom digitala plattformar som å ena sidan ger oss tillgång till all världens information och underhållning, men å andra sidan medför en rad nya utmaningar att förhålla oss till. Din viktigaste föräldrauppgift är att stötta och hjälpa barnet att få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och må bra, något som idag inte alltid är så lätt. Allt fler unga lider dessvärre av nedstämdhet, oro och ångest. Även om inte allt går att påverka så beror måendet delvis på vad man ägnar sin tid åt. Det finns en rad grundläggande behov som behöver vara uppfyllda för att unga ska få goda förutsättningar. Vissa skapas i skolan och andra kan du som förälder skapa på hemmaplan. För att hjälpa dig har vi tagit fram den här korta informationen

Föräldraguiden

Här kommer en ”Föräldraguide” till dig som arbetar i skolan att dela med föräldrar med kunskap om hur vi kan förebygga psykisk ohälsa hos unga. Arvsfondsprojektet Det syns inte med hjärnforskaren Sissela Nutley har sammanställt informationen som även en rad partnerorganisationer inklusive Let´s Make Love Great Again står bakom.

Vi hoppas att detta brev kan stötta föräldrar till att se över familjens grundläggande behov och uppmuntra till ett balanserat användande av digitala medier. Dela gärna med föräldrar inför kommande föräldramöten.

Ladda ner Föräldraguiden här:  Föräldraguiden