Vill du vara med?

Att vara ett företag i 2000-talets Sverige är så mycket mer än att vara ett företag.

Det är att vara ett företag i samhället också. Ett företag bland människorna.

Av människor. För människor.

Av det följer att som företag vill man bli förknippad med att göra gott i
och för samhället, att vara en samhällsaktör som bidrar till det positiva
och till att göra något i tillvaron lite bättre.

Alla vill bidra till ett bättre samhälle.
Alla vill dra sitt strå till den gemensamma stacken.

 

  

I Let´s Make Love Great Again kan du som företagare vara med och göra en insats. Alla tjänar på ett samhälle där vi inte fyller tillvaron med hat och negativt beteende, destruktivitet och splittring utan istället skapar gemenskap och en samvaro där vi bryr oss om varandra och gör det bästa av vårt liv tillsammans.

Det vill du som privatperson och det vill du som företagare.
I Let´s Make Love Great Again kan du bidra till detta.
Alla företag kan det – och vi vet att viljan finns. Hos dig och andra.

Ta kontakt med oss så kan vi prata om hur vi gör något bra tillsammans.
(nedan hittar ni våra aktuella projekt)

För, som vi brukar säga;
Tillsammans kan vi. Nästan allt.


Let´s Make Love Great Again arbetar för att främja kärlek, vänskap och samhörighet samtidigt som vi arbetar mot avarter som näthat, mobbning, fientlighet och splittring mellan människor. 

Let´s Make Love Great Again är ett icke-vinstdrivande företag/organisation där alla medel återinvesteras i verksamheten för att kunna möjliggöra ännu fler insatser för de ändamål vi arbetar för.
 Våra årsredovisningar och annan dokumentation om och kring vår verksamhet kommer du att kunna läsa här och i andra sammanhang. Vi vill vara fullkomligt transparenta i alla avseenden.

 Men - hur transparenta vi än är kommer vår viktigaste tillgång aldrig att synas i någon årsredovisning eller balansräkning.
 Den är nämligen du.