LMLGA Manifestation på Gärdet

Lördag och söndag 11-12 augusti 2018 fyller vi hela Gärdet i Stockholm med kärlek, värme och gemenskap.

Let´s Make Love Great Again är, till att börja med, ett livslångt projekt för att sprida kärlek och värme och för att få oss människor närmare varandra och för att skapa positiva saker i relationen mellan människor.

Helgen på Gärdet är ett startskott.

Under två dagar fyller vi Gärdet med musik och artister, sång, dans, performance, akter av alla de slag tillsammans med möjligheter att träffas, umgås, skapa tillsammans, lyssna, dansa, mötas.

Förutom ett brett urval av artister från Gärdets scener blir det mer intima scenmöten mellan akter och publik liksom andra kulturformer som teater, drama, skapande av alla slag.

Vi vill också tillsammans med våra samarbetspartners göra helgen till ett forum för det goda samtalet, samtalet där vi möts och lär av varandra och av all den potential det innebär att vara människa bland människor, föreläsare och paneler med människor som för det goda exemplet vidare och som kan bidra till att skapa lösningar och möjligheter där andra väljer att se problem.

Allt detta och mycket mer vill vi att 11-12 augusti på Gärdet ska vara – av oss alla, för oss alla, genom oss alla.

Vill du ställa ut, sälja eller medverka på andra sätt under manifestationen/festivalen?

Kontakta Fredric